Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 429/TCHQ-GSQL về hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 429/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 429/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc sửa đổi quy định về hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ (không cho phép chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu phải nộp thuế ngay), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng tiêu dùng nhập khẩu phải nộp thuế xong trước khi nhận hàng theo danh mục do Bộ Công Thương quy định (trừ hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất) phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, không được chuyển cửa khẩu, không được gửi kho ngoại quan là một trong các biện pháp góp phần kiềm chế nhập siêu. Yêu cầu cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 36/2009/QH12 ngày 6/11/2009 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu (công văn số 7332/VPCP-KTTH ngày 20/10/2009, công văn số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009) của Bộ Tài chính (công văn số 17433/BTC-TCHQ ngày 11/12/2009) và phổ biến để các doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

2. Việc sửa Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang xem xét vào thời điểm thích hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 429/TCHQ-GSQL về hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.712
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231