Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4286/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4286/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn về thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản.
( Đ/c: KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương )

Trả lời công văn số 07 VMS ngày 11/8/2008 của Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu nguyên liệu để thực hiện hợp đồng gia công giữa Công ty với Công ty A ở Hồng Kông, công ty A này lại chỉ định công ty B ở Hàn Quốc giao hàng cho Công ty, tiếp đến Công ty B lại chỉ định công ty C ở Việt Nam giao hàng cho Công ty ( công ty B và công ty C có ký kết hợp đồng gia công với nhau và sản phẩm mà công ty C giao cho Công ty là sản phẩm gia công hoàn chỉnh ), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 1a, 2e, điều 33, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định:

- Bên đặt gia công giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu vật tư gia công theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công.

- Bên nhận gia công được làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công theo ủy nhiệm của bên thuê gia công.

Tại điểm 6, phần I, ban hành kèm theo quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2008 của Bộ Tài chính quy định mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công đều phải thông qua ký kết phụ kiện hợp đồng.

Do vậy, đối với trường hợp trên, khi Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản nhận nguyên liệu từ công ty C ở Việt Nam để thực hiện hợp đồng gia công với công ty A ở Hồng Kông thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định phải có văn bản thể hiện:

- Công ty A chỉ định Công ty nhận hàng từ Công ty C tại Việt Nam.

- Công ty B chỉ định Công ty C giao hàng cho Công ty A tại Việt Nam.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy trình XNK tại chỗ quy định tại Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi quản lý Công ty để được hướng dẫn cụ thể thủ tục theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản được biết./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng ( để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4286/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37