Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4272/TXNK-CST năm 2018 về chuyển nhượng hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4272/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 01/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4272/TXNK-CST
V/v chuyển nhượng hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1321/HQĐNa-TXNK ngày 12/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc chuyn nhượng hàng hóa nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy đnh hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản c định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu; việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Căn cứ điểm a khoản 22 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu đ tạo tài sản cố định nêu tại Điều này nhưng không nhập khẩu hàng hóa mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu từ tổ chức, cá nhân khác chuyn nhượng tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gm thuế nhập khẩu”.

Theo khoản 4 Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6544364410 (chứng nhận thay đi ln thứ 6 ngày 31/5/2018) do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Hyosung Đng Nai quy định: “Đi với việc chuyn nhượng máy móc, thiết bị và nhà xưởng sản xuất sợi viền (bead wire) công đoạn xi mạ từ Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai sang Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam và Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai, đối chiếu hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, hồ sơ chuyển nhượng hàng hóa giữa hai Công ty đ áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định.

Về việc nghi ngờ chuyển giá giữa Công ty TNHH Hyosung Việt Nam và Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trao đi với cơ quan, thuế địa phương nơi quản doanh nghiệp đ có phương án xử lý.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời đ Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Ly (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4272/TXNK-CST năm 2018 về chuyển nhượng hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224