Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu báo cáo

Số hiệu: 4269/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4269/TCHQ-KTTT
V/v: Yêu cầu báo cáo
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố.

Ngày 29/8/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 43/2006/QĐ-BTC về việc bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm phụ tùng thuộc ngành cơ khí- điện- điện tử. Tại Điểm 2 Quyết định 43/2006/QĐ-BTC qui định “Các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ngành cơ khí-điện-điện tử có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/10/2006 sẽ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu theo qui định hiện hành”.

Do đó để có cơ sở xử lý các vấn đề liên quan sau khi bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế đối với các sản phẩm cơ khí-điện-điện tử, tránh xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống kê, báo cáo Tổng cục Hải quan các nội dung sau:

1. Các mặt hàng cơ khí doanh nghiệp đăng ký thự hiện ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá làm thủ tục hải quan tại đơn vị từ 2004 đến nay.

2. Tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được và thuế suất thuế thu nhập tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được tại Biên bản quyết toán của từng mặt hàng cơ khí.

3. Những vướng mắc, khó khăn (giải pháp xử lý nếu có) có thể xảy ra khi bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm phụ tùng thuộc ngành cơ khí (Ví dụ như: xử lý với những lô hàng sau khi quyết toán nhưng linh kiện còn tồn kho không đưa vào sản xuất lắp ráp, hàng hoá đã ký hợp đồng ngoại thương trước ngày Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 43/2006/QĐ-BTC nhưng có tờ khai hải quan đăng ký sau ngày 01/10/2006...).

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 23/9/2006 (Fax: của Vụ Kiểm tra thu thuế XNK 04-8725919 và 04-8723856).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện báo cáo đúng nội dung, thời hạn theo yêu cầu./.

 

Nơi nhận :
- Như  trên ;
- Lưu VT, KTTT (5b)
 
 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4269/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu báo cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216