Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4249/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4249/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế truy thu hàng
tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số: 1527/HQHN-NV ngày 29/9/2005 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xác định giá tính thuế truy thu đối với 06 xe KAMAZ nhập khẩu miễn thuế nhưng không tái xuất khi hết hạn của giấy phép. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện:

1. Xử phạt về hành vi không khai báo với cơ quan Hải quan khi thay đổi mục đích sử dụng để kê khai nộp thuế truy thu, không tái xuất khi hết hạn giấy phép theo quy định tại điểm 3 mục II phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004.

2. Giá tính thuế truy thu được xác định theo quy định tại điểm 1.1.2.3.4 mục II phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004. Thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam được xác định từ khi lô hàng nhập khẩu đến thời điểm hết hạn của giấy phép.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4249/TCHQ-KTTT ngày 13/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế truy thu đối với 06 xe KAMAZ nhập khẩu miễn thuế nhưng không tái xuất khi hết hạn của giấy phép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!