Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế

Số hiệu: 4229/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4229/TCHQ-KTSTQ
V/v  truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4229/TCHQ-KTSTQ NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC TRUY THU NHỮNG MẶT HÀNG ĐÃ XÂY DỰNG GIÁ TÍNH THUẾ

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 912/CHQ- KTTQ ngày 21/7/2003 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế phát hiện có gian lận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định "Không áp dụng hồi tố đối với các lô hàng nhập khẩu trước đó" được hiểu là tại thời điểm làm thủ tục hải quan, căn cứ các tiêu chí về xây dựng giá tính thuế nhập khẩu cho mặt hàng nhập khẩu. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục sẽ áp một mức giá nhập khẩu cho lô hàng. Việc áp mức giá này sẽ được báo cáo lên Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý Chi cục Hải quan đó. Trên cơ sở báo cáo của các chi Cục Hải quan, và căn cứ các tiêu chí khác theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ ra Quyết định bổ sung giá tính thuế, Quyết định điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng này để áp dụng trên phạm vi toàn Cục Hải quan, và có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày ký theo đúng quy định tại điểm 2.2 phần C Công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24/6/2003 của Tổng cục Hải quan. Những lô hàng đã được thông quan trước đó sẽ không áp dụng mức giá bổ sung này, và vẫn áp mức giá tính thuế tại thời điểm làm thủ tục hải quan do Chi cục Hải quan xây dựng.

Như vậy, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định của pháp luật, nếu qua công tác kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan xác định được sự gian lận về giá của lô hàng này thì sẽ tiến hành xử phạt và truy thu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4229/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status