Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4227/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4227/TCHQ-GSQL
V/v: Đăng ký bổ sung giám định hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

Chi nhánh công ty cổ phần giám định Đại Việt
Số 10, Ngõ 3, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 10/05 ngày 04/10/2005 của Chi nhánh về việc đăng ký bổ sung giám định hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1181/TCHQ-GSQL ngày 21/03/2003 của Tổng cục Hải quan về đăng ký giám định phục vụ mục đích quản lý nhà nước, đề nghị Chi nhánh liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội (nếu Chi nhánh tự đăng ký bổ sung tại địa bàn Hà Nội) hoặc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (nếu Công ty đăng ký bổ sung cho Chi nhánh). Cục Hải quan các tỉnh, thành phố là đơn vị có chức năng tiếp nhận đăng ký giám định của các doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần giám định Đại Việt được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4227/TCHQ-GSQL ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký bổ sung giám định hàng hóa XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!