Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4224/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4224/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

- Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình
(057 Trương Quyền - KP1 - Phường 12 - Thị xã Tây Ninh)

Trả lời công văn ngày 04/08/2005 của Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tân Bình về việc kiến nghị giải quyết số tiền phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II phần B và mục II phần E của Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, tạm miễn thuế... nay chuyển đổi mục đích sử dụng; thì:

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế, tạm miễn thuế, đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích được miễn thuế, tạm miễn thuế trước đây thì phải nộp thuế theo quy định hiện hành tại thời điểm thay đổi mục đích (chuyển nhượng) và giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa tính theo thời gian sử dụng (tính từ thời điểm nhập khẩu đến thời điểm tính thuế) quy định cụ thể tại điểm 1.1.2.3.4 mục II phần B thông tư 87/2004 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đơn vị nhập khẩu mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa lúc ban đầu để biết rõ số thuế phải nộp và thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với loại hàng hóa nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tân Bình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4224/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị giải quyết số tiền phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!