Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4215/TCHQ-GSQL về đăng ký danh mục NPL nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4215/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4215/TCHQ-GSQL

V/v: Đăng ký danh mục NPL nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:     Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 37/CV/2007 ngày 4/7/2007 của Công ty TNHH ESG ANAM về đề nghị cơ quan hải quan chấp thuận bảng đăng ký danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu và bảng đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu (công văn có gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Dương). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan để xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo./.

                                                                

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Công ty TNHH ESG ANAM

(KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương);

- Trang Website Hải quan; 

- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

                                                                                                                        

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4215/TCHQ-GSQL về đăng ký danh mục NPL nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status