Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4203/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4203/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4203/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1557/HQBD-NV ngày 18/8/2008 của Cục Hải quan Bình Dương về một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/8/2008 của Bộ Công Thương đối với các trường hợp chuyển đổi loại hình từ gia công, sản xuất xuất khẩu sang loại hình sản xuất hàng tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, doanh nghiệp nội địa nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu của các loại hình không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/8/2008 của Bộ Công Thương đã được quy định tại Điều 2 Quyết định này; trong đó có nhập khẩu để sản xuất (bao gồm sản xuất hàng tiêu thụ nội địa và sản xuất hàng xuất khẩu), gia công hàng xuất khẩu cho nước ngoài. Theo đó:

Các trường hợp Cục Hải quan Bình Dương nêu trên đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/8/2008 của Bộ Công thương

2. Từ ngữ “chuyển khẩu” nêu tại Điều 2, Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01/8/2008 của Bộ Công Thương là loại hình kinh doanh chuyển khẩu theo quy định của Luật Thương mại, không phải chuyển cửa khẩu theo Luật Hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK (Bộ Công Thương);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan tỉnh, TP;
- Website TCHQ
- Lưu: VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4203/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234