Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 420/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc đóng dấu đã thanh khoản trên tờ khai xuất khẩu

Số hiệu: 420/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 05/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 420/TCHQ-GSQL
V/v đóng dấu đã thanh khoản trên tờ khai xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:  Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 624/HQBD-NV ngày 26/1/2003 của Cục Hải quan Bình Dương về việc Hải quan Móng Cái đóng dấu “đã thanh khoản” lên tờ khai xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về phản ảnh của Cục Hải quan Bình Dương nêu tại công văn số 624/HQBD-NV trên đây, Tổng cục đã có điện yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Tổng cục nêu tại công văn số 1031/TCHQ-GSQL ngày 12/3/2003.

Ngày 16/12/2003, Cục Hải quan Quảng Ninh có công văn số 1577/HQQN-NV gửi Vụ Giám sát quản lý báo cáo các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh đã nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Tổng cục tại công văn 1031/Tổng cục Hải quan-GSQL nêu trên. Riêng trường hợp của Công ty TNHH TM Đức Thành do công ty xuất trái cây khô theo loại hình xuất kinh doanh nên Hải quan Móng Cái không thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1031/TCHQ-GSQL .

Vì vậy, để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, nếu lô hàng xuất khẩu của Công ty TNHH TM Đức Thành nêu tại công văn số 624/HQBD-NV ngày 26/11/2003 là hàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thuộc diện được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thì Cục Hải quan Bình Dương có văn bản gửi Cục Hải quan Quảng Ninh nói rõ vấn đề này để Cục Hải quan Quảng Ninh xác nhận theo hướng dẫn tại công văn sốp 1031/TCHQ-GSQL ngày 12/3/2003 của Tổng cục

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 420/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc đóng dấu đã thanh khoản trên tờ khai xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45