Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4191/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4191/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc về ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty ô tô Toyota Việt Nam
(P. Phúc Thắng - TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

 

 

 

Tổng cục Hải quan xin cám ơn quý Công ty về những kiến nghị nêu tại công văn số TMV-A208/2006 ngày 14/8/2006. Tuy nhiên, một số Điểm công ty nêu tại công văn chưa thật đúng với chính sách hiện hành, Tổng cục Hải quan xin trao đổi cùng công ty:

 Để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, năm 2005, Quốc hội đã ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã cơ bản làm thay đổi phương pháp quản lý Hải quan, có sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp chấp hành tốt và doanh nghiệp chấp hành chưa tốt pháp luật hải quan, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan. Về Điều kiện để được ân hạn thuế có thể so sánh tóm tắt như sau:

Quy định

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật hải quan cũ

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật hải quan sửa đổi bổ sung

Thời gian ân hạn thuế

30 ngày

30 ngày

Điều kiện để được ân hạn

Không có

- Không nợ thuế quá 90 ngày trong vòng 365 ngày

- Tại thời Điểm đăng ký tờ khai không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp

- Và một số Điều kiện khác

Việc cưỡng chế

Nợ thuế quá 30 ngày thì bị cưỡng chế, không được làm thủ tục HQ

- Nợ thuế quá 30 ngày thì không chị cưỡng chế, vẫn được làm thủ tục Hải quan

- Nợ thuế quá 90 ngày mới bị cưỡng chế

 

 Xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp đã nộp thuế đầy đủ, đúng hạn nhưng trên mạng Hải quan vẫn còn nợ là do ngành Hải quan mới bắt đầu triển khai dự án Hiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước và Hải quan. Vì vậy, việc kết nối thông tin giữa Hải quan và Kho bạc vẫn chưa tự động hóa hoàn toàn nên dẫn đến thông tin chậm. Ngoài ra tại một số địa phương do không tuân thủ chặt các quy trình truyền, nhận dữ liệu nên dữ liệu về nợ thuế của doanh nghiệp không chuẩn xác. Để xử lý tình trạng này, Tổng cục Hải quan thường xuyên chỉ đạo quyết liệt đối với các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan địa phương tuân thủ Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thông tin về nợ của doanh nghiệp được chính xác. Hệ thống kế toán thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan (KTT559) không làm tròn số. Nếu doanh nghiệp phát hiện thấy cơ quan Hải quan thực hiện chưa đúng về quản lý nợ của doanh nghiệp, đề nghị phản ánh cụ thể để Tổng cục Hải quan chỉ đạo, chấn chỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan ghi nhận và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ý kiến đề nghị cho phép các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan được thanh toán nợ quá hạn trong vòng 5 ngày làm việc mà vẫn được ân hạn thuế 30 ngày cho các lô hàng tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Chí Trung (để b/c);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4191/TCHQ-KTTT ngày 11/09/2006 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!