Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4190/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4190/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan nhập khẩu
điện năng từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Hà Giang

Trả lời công điện số 14 ngày 14/9/2005 của Cục Hải quan Hà Giang về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp ủy quyền của Công ty Điện lực 1 cho Điện lực Hà Giang nhập khẩu điện năng từ Trung Quốc được coi là ủy thác nhập khẩu. Khai hải quan, tại ô số 1 tờ khai HQ 2002 (người nhập khẩu) khai tên đơn vị Điện lực Hà Giang, ô số 3 (người uỷ thác) khai tên Công ty Điện lực 1.

2. Ra Thông báo thuế và viết Biên lai thu thuế cho người nhập khẩu (Điện lực Hà Giang).

3. Về việc thu lệ phí hải quan đối với mặt hàng điện năng: Căn cứ Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 và Quyết định 64/2005/QĐ-BTC ngày 22/9/2005 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư liên tịch số 71 nêu trên) không quy định lệ phí hải quan đối với mặt hàng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị Hải quan Hà Giang không thu lệ phí hải quan đối với mặt hàng này khi làm thủ tục.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4190/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan nhập khẩu điện năng từ Trung Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!