Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4188/VPCP-KTN về việc nhập khẩu phân bón qua Bát Xát, Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4188/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4188/VPCP-KTN
V/v nhập khẩu phân bón qua Bát Xát, Lào Cai

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5110/BCT-XNK ngày 17 tháng 6 năm 2008) về việc nhập khẩu phân bón qua Bát Xát, Lào Cai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Việc thông quan phân bón nhập khẩu qua địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai nhằm chủ động điều tiết thị trường phân bón trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 486/VPCP-NN ngày 21 tháng 01 năm 2008.

2. Giao Bộ Công Thương quyết định địa điểm thông quan nhập khẩu phân bón như đề nghị của Bộ tại công văn nêu trên; Tổng cục Hải quan bố trí lực lượng hải quan để làm thủ tục thông quan phân bón nhập khẩu; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vận dụng quy định để tổ chức quản lý, kiểm soát, giám sát người và phương tiện vận chuyển qua lại địa điểm nhập khẩu phân bón, không để lợi dụng nhập lậu hàng hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,  Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: KTTH, QHQT, TTĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4188/VPCP-KTN về việc nhập khẩu phân bón qua Bát Xát, Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240