Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4181/TCHQ-GSQL về quản lý chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4181/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4181/TCHQ-GSQL

V/v: Quản lý chất lượng thép NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện điểm 4, Công văn số 2909/VPCP-V.I ngày 29/05/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng thép nhập khẩu (gửi kèm), sau khi trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng thép nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, cần yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm tra với cơ quan chức năng kiểm tra theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với sản phẩm thép nhập khẩu mang nhãn hiệu Việt Nam được gia công, sản xuất ở nước ngoài, khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc cơ quan được Bộ Khoa học và Công nghệ uỷ quyền) thì yêu cầu phải có giấy xác nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan chức năng phía nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Website HQ;

- Lưu VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

                                                                              

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4181/TCHQ-GSQL về quản lý chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status