Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4179/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4179/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời vướng mắc tại Hội nghị
đối thoại về thuế và hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005

Kính gửi Công ty Lik Sin

Tổng cục Hải quan xin trả lời câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan ngày 22/9/2005 như sau:

Câu hỏi: Điều kiện và thủ tục hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Về điều kiện để được hoàn thuế cho số nguyên liệu nhập khẩu để tiêu thụ trong nước trong đó tìm được thị trường xuất khẩu là: Nguyên liệu từ khi nhập khẩu đến khi xuất khẩu thành phẩm trong thời hạn 02 (hai) năm; Phải đăng ký định mức sử dụng nguyên liệu sản xuât 1khẩu trước khi xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu phải đăng ký theo loại hình xuất SXXK.

Về thủ tục hồ sơ đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng hướng dẫn tại điểm 1.6, mục I, phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004.

Việc hoàn thuế cho số nguyên liệu vật tư này không khống chế phải nhập khẩu, xuất khẩu cùng một cửa khẩu. (Nhập khẩu, xuất kâhủ cùng một cửa khẩu chỉ áp dụng đối với nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó phải tái xuất trả).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Lik Sin biết và thực hiện.

Xin cảm ơn sự hợp tác của doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4179/TCHQ-KTTT ngày 11/10/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế và Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!