Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4168/TCHQ-KTTT về việc trích danh mục hàng hóa miễn thuế từ Nhà thầu chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4168/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4168/TCHQ-KTTT
V/v: Trích danh mục hàng hóa

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1182/CHQ-NV ngày 01/6/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc trích danh mục hàng hóa miễn thuế từ Nhà thầu chính; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép Nhà thầu chính trích Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã được cơ quan Hải quan xác nhận và cấp phiếu theo dõi trừ lùi để Nhà thầu phụ có cơ sở làm thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Nhà thầu chính căn cứ hợp đồng cung cấp hàng hóa của Nhà thầu phụ để trích Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Nhà thầu chính đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Hết thời hạn thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa, Nhà thầu phụ có trách nhiệm quyết toán với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và thông báo cho Nhà thầu chính về số lượng, trị giá hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu.

Khi đã nhập khẩu hết lượng hàng hóa ghi trong Danh mục Nhà thầu chính phải tổng hợp báo cáo các lô hàng nhập khẩu thuộc Danh mục miễn thuế với Cục Hải quan nơi Đăng ký lầu đầu.

Số hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu nhưng không dùng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí phải truy thu thuế nhập khẩu theo quy định.

Cục Hải quan nơi xác nhận Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Nhà thầu chính phải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng nhập khẩu hàng hóa không đúng Danh mục đã đăng ký

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để T/h);
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4168/TCHQ-KTTT về việc trích danh mục hàng hóa miễn thuế từ Nhà thầu chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231