Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hàng XNK tại chỗ

Số hiệu: 4167/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4167/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc thủ tục XNK tại chỗ

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại du lịch thành sơn
(tổ 10 Hoàng Diệu, Phố Mới, TP. Lào Cai)

Trả lời công văn số 51/CV-TS2006 ngày 29/8/2006 của Công ty Cổ phần thương mại Du lịch Thành Sơn về vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hàng XNK tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải giao 04 tờ khai hải quan và hóa đơn giá trị gia tăng (liên giao cho khách hàng nước ngoài) và phiếu giao hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ.

Trong đó:

+ Hóa đơn GTGT xuất giao cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ khi giao hàng, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nhận hàng (cơ sở nhập khẩu) và địa điểm giao hàng tại Việt Nam, giá trị lô hàng xuất khẩu.

+ Phiếu giao hàng giữa doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ, số hợp đồng xuất khẩu, số lượng, giá trị lô hàng thực xuất khẩu tại chỗ và phí gia công lô hàng, có ký nhận của hai bên xuất, nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Du lịch Thành Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4167/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hàng XNK tại chỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37