Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4135/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4135/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý về thuế NK.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đầu tư (thuộc Công ty
XNK Hợp tác và đầu tư giao thông vận tải)
(22 – Phan Kế Bính – Ba Đình – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32/KDXNK ngày 29/09/2005 của Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đầu tư (thuộc Công ty XNK Hợp tác và đầu tư giao thông vận tải) về việc xin giải toả cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ về việc xử lý các sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục ổn định kinh doanh Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các địa phương tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đến hết ngày 31/10/2005 đối với Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đầu tư với các điều kiện sau:

1/ Doanh nghiệp phải nộp đủ thuế trước khi làm thủ thục thông quan hàng hóa.

2/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh nếu có nghi ngờ về mức giá khai báo, thì Cục Hải quan địa phương xác định giá tính thuế trước khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Đây là lần giải toả cuối cùng cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Thương mại và Dịch vụ đầu tư (thuộc Công ty XNK Hợp tác và đầu tư giao thông vận tải) được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT(2); Vụ KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4135/TCHQ-KTTT ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin giải toả cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!