Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4135/GSQL-GQ2 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 4135/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4135/GSQL-GQ2
V/v kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam.
(Đ/
c: P.101, Trung tâm Công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2611-18/NSV-TCHQ ngày 26/11/2018 của Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam về vướng mắc thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ cho DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp XNK tại chỗ như sau:

“...5. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

...a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

... b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu không bao gồm trường hợp hàng hóa mua bán xuất nhập khẩu tại chỗ;

Theo đó, trường hợp Công ty mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu tại ch với DNCX không thuộc diện miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và phải đáp ứng yêu cầu về chính sách mặt hàng tại thời điểm làm thủ tục. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên và đối chiếu với chính sách quản lý chuyên ngành của hàng hóa mà Công ty mua bán để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được xử lý theo pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4135/GSQL-GQ2 năm 2018 về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150