Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4132/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4132/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập – tái xuất gỗ Campuchia theo Giấy phép của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 837/HQTN-NV ngày 25/6/2009 của Cục Hải quan Tây Ninh về vướng mắc khi thực hiện thủ tục tạm nhập – tái xuất gỗ Campuchia của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lâm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, hàng hóa tạm nhập thế nào thì khi tái xuất hàng hóa phải bảo đảm đúng như vậy. Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan căn cứ nội dung công văn số 4627/BCT-XNK ngày 21/5/2009 về việc tạm nhập – tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia và công văn số 5571/BCT-XNK ngày 15/6/2009 về việc điều chỉnh quy cách gỗ nguyên liệu từ Campuchia của Bộ Công Thương để thực hiện thủ tục tạm nhập – tái xuất gỗ các loại đã qua xử lý thuộc nhóm I cho Doanh nghiệp tư nhân Phú Lâm đúng theo quy định hiện hành và các quy định tại hai (02) công văn nêu trên.

Trường hợp phải kiểm tra thực tế lô hàng nhưng cơ quan Hải quan không xác định được số lượng và quy cách gỗ các loại đã qua xử lý thuộc nhóm I theo nội dung cho phép của Bộ Công Thương, đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh phối hợp với Sở Công Thương, Cơ quan Kiểm Lâm sở tại để cùng phối hợp giải quyết theo chức năng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4132/TCHQ-GSQL ngày 13/07/2009 về tạm nhập – tái xuất gỗ Campuchia theo Giấy phép của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.793

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!