Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4131/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4131/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4131/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện NĐ 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/4/2010 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1867/TCHQ-GSQL đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam để thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về "Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" . Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được ý kiến của Quý Bộ về việc này. Việc chậm ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam gây khó khăn cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong việc quản lý và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

Để có cơ sở hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4131/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172