Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4121/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4121/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận Tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 929/HQNA-NV ngày 12.9.2005 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD1 nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu thực hiện theo quy định tại công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 08.11.2001 của Tổng cục Hải quan. Theo đó bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD1 nhập khẩu có đủ số khung, số máy thuộc diện phải xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.

Công văn số 1677/TCHQ-GSQL ngày 18.3.2004 và công văn số 1493/TCHQ-GSQL ngày 06.4.2004 của Tổng cục Hải quan chỉ đề cập đến việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô dạng CKD (tương đương dạng CKD2). Theo quy định tại công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 08.11.2001 của Tổng cục Hải quan thì bộ linh kiện xe ôtô nhập khẩu dạng CKD2 thuộc diện không phải xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4121/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD1 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!