Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4117/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4117/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Sinh Khí Việt
(Số 07 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trả lời Công văn số 22/SKV-CV/05 ngày 22/09/2005 của Công ty TNHH Sinh Khí Việt đề nghị bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ Quyết định hoàn thuế số 4065/QĐ-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/09/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các Khoản nợ thuế xuất nhập khẩu của Công ty tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH Sinh Khí Việt vẫn còn thừa tiền thuế, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

2) Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ trên cơ sở xác nhận của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu còn được hoàn vào đúng số thuế nhập khẩu còn nợ của Công ty tại đơn vị, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi Quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh Khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sinh Khí Việt, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4117/TCHQ-KTTT ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!