Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4115/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vấn đề phải thường xuyên giám định khi nhập khẩu mặt hàng dây tráng kẽm làm tăng chi phí

Số hiệu: 4115/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4115/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị tại doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty dây và cáp điện Việt Nam

Trả lời kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị về vấn đề phải thường xuyên giám định khi nhập khẩu mặt hàng dây tráng kẽm làm tăng chi phí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c3 mục 8 phần I Quyết định 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thường xuyên để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp, cơ quan hải quan không thể xác định được bằng kiểm tra thủ công thì yêu cầu giám định, kết quả giám định được sử dụng trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, những lô hàng sau, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết mặt hàng nhập khẩu đúng là mặt hàng nhập khẩu trước đã được giám định. Cơ quan hải quan nếu nghi vấn, có quyền trưng cầu giám định đột xuất.

Tổng cục Hải quan mong rằng Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam tìm hiểu quy định trên và các quy định có liên quan để chủ động làm thủ tục hải quan được thuận tiện. Nếu phát hiện cá nhân cán bộ, công chức hải quan có hiện tượng tiêu cực, làm trái quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghị Công ty phản ánh trực tiếp cho lãnh đạo đơn vị hải quan các cấp hoặc Tổng cục Hải quan để chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Chúc Công ty kinh doanh có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4115/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vấn đề phải thường xuyên giám định khi nhập khẩu mặt hàng dây tráng kẽm làm tăng chi phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249