Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 411/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Số hiệu: 411/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 411/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

Cục Hải quan Nghệ An

Qua dữ liệu giá trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng xe hai bánh gắn máy: Honda SCR 110 (WH 110T), Honda SDH 125-22A, Honda @ Stream 125T-2 xuất xứ Trung Quốc; Honda SH 150i xuất xứ Italia nhập khẩu qua các Chi cục thuộc Cục Hải quan Nghệ An có trị giá khai báo và trị giá tính thuế thấp so với trị giá mặt hàng tương tự, giống hệt trên dữ liệu hiện có trên hệ thống GTT22. Cụ thể:

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy: Honda SCR 110 (WH 110T) xuất xứ Trung Quốc tại tờ khai số 205/NKD ngày 20/12/2006, số 209/NKD ngày 22/12/2006, số 213/NKD ngày 27/12/2006 có giá khai báo 459 USD/c đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận trị giá theo khai báo.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda SH 150i xuất xứ Italia nhập khẩu tại tờ khai Hải quan đăng ký tháng 12/2006 có giá khai báo 2.300 USD/c, giá điều chỉnh 2.360 USD/c.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda SDH 125T-22A xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai 19/NKD ngày 07/12/2006 có giá khai báo 531 USD/c đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận trị giá theo khai báo.

- Lô hàng xe hai bánh gắn máy hiệu Honda @Stream 125T-2 xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai số 189/NKD ngày 01/12/2006 có giá khai báo 549 USD/c đã đánh dấu nghi ngờ và chấp nhận trị giá khai báo.

Để việc xác định trị giá tính thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc quy định của Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ và xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu giá đã có sẵn.

(Dữ liệu giá tính thuế mặt hàng xe Honda SH 150i, Honda SDH 125T-22A, Honda @Stream 125T-2 tại công văn 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006, công văn số 7157/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2006, công văn số 7382/TCHQ/KTTT ngày 22/12/2006,… dữ liệu trên hệ thống GTT 22).

2. Tham khảo các thông tin giá tại các địa phương khác như sau:

+ Tờ khai số 33/NKD ngày 18/12/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài gòn KVI nhập khẩu xe máy Honda SCR 110 WH 110T xuất xứ Trung Quốc có giá khai báo 560 USD/c đã xác đinh trị giá theo khai báo và có đánh dấu nghi ngờ.

3. Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An thực hiện đầy đủ, đúng thời gian việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế và truyền nhận dữ liệu GTT22 theo quy định không để tình trạng xác định giá tính thuế quá thấp. Nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/01/2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 411/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.890
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93