Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4108TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4108TCHQ/KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty Thương mại đầu tư xây dựng 424
(Địa chỉ: số 2, Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh, Nghệ An)
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Trả lời công văn số: 36/CV-CT ngày 22/9/2005 của Công ty Thương mại đầu tư xây dựng 424 về việc xin giải tỏa cưỡng chế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424 hiện có nợ: 6.358 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu, thuế VAT, phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Vũng Tàu, Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan Hải Phòng. Đây là khoản nợ thuế truy thu từ năm 1998 trở về trước và truy thu thuế do điều chỉnh giá tính thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng. Hiện Công ty đang thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số: 1589/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải, vì vậy được xem xét xóa các khoản nợ theo quy định tại Điểm 1 Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan.

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết việc xóa nợ, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK hàng hóa, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424 được làm thủ tục NK hàng hóa đến 31/12/2005 với điều kiện:

- Các lô hàng được phép nhập khẩu.

- Công ty phải nộp đủ thuế lô hàng mới phát sinh theo đúng luật định.

- Công ty không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng 424 biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (KH 4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4108 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!