Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4099/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán xe ôtô của Văn phòng đại diện (VPĐD) nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu: 4099/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4099/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động  mua, bán ôtô của VPĐD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10348/CT/TNCN ngày 14/9/2005 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán xe ôtô của Văn phòng đại diện (VPĐD) nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Bán thanh lý xe ôtô cũ:

Theo qui định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính, thì: xe ôtô cũ đã mua tại thị trường Việt Nam trước đây, đã nộp tất cả các khoản thuế khi mua theo qui định, nay bán thanh lý, VPĐD phải lập hóa đơn theo giá bán đã bao gồm cả thuế GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT trên giá bán xe đối với tài sản chuyển nhượng. Trường hợp VPĐD không có hóa đơn thì Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cho Văn phòng mua hóa đơn lẻ và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm 1.8, Mục VI Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 nêu trên.

Trường hợp đối với xe ôtô có nguồn gốc nhập khẩu trước đây VPĐD đã được miễn thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có), nay bán thanh lý thì thuộc đối tượng phải truy nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) theo qui định hiện hành.

2. Mua xe ôtô mới:

Theo qui định tại Mục I, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì mặt hàng ôtô thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vì vậy, khi mua ôtô mới tại thị trường Việt Nam, VPĐD phải thanh toán theo giá đã bao gồm cả thuế GTGT và nộp các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) theo qui định của pháp luật thuế hiện hành của Việt Nam. Đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn VPĐD nộp các khoản thuế, lệ phí khác vào NSNN theo đúng qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPĐD Ukrinterenergo;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4099/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán xe ôtô của Văn phòng đại diện (VPĐD) nước ngoài tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170