Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4094/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Số hiệu: 4094/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4094/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế đồ điện gia dụng NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục hải quan tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh công ty XNK INTIMEX tại tp. Hồ chí minh
 (61 Nguyễn Văn Giai - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)

 
Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được công văn số: 172/INX-KD ngày 08/8/2006 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP. Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 2295/TCHQ-KTTT ngày 26/5/2006 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đối với trường hợp nghi ngờ trị giá khai báo thấp hơn giá bán lẻ thị trường, thấp hơn giá quy định tại danh mục dữ liệu giá.

Do vậy, để giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết khiếu nại theo nội dung hướng dẫn tại công văn số: 2295/TCHQ-KTTT ngày 26/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

2. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại về Tổng cục trước ngày 15/9/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4094/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213