Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 409/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý ân hạn thuế

Số hiệu: 409/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 409/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

 

Chi nhánh công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)
(Số 70/1 Quốc lộ 1 – Linh Xuân - Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 251106/PVM ngày 25/11/2006 của Chi nhánh Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) về việc áp dụng điều kiện ân hạn thuế và ưu tiên thủ tục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3958/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2000 của Tổng cục Hải quan về mã số doanh nghiệp, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) muốn được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế và các điều kiện ưu tiên thủ tục Hải quan thì Chi nhánh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán tài chính độc lập có mã số thuế gồm 10 chữ số; không còn nợ thuế, nợ phạt quá hạn tại thời điểm mở tờ khai; đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

  

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 409/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40