Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4088/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4088/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu ắc quy kiềm khô lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH DANKA
(258 Bà Triệu, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 3856/HQHP-PNV ngày 4/8/2005 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 508/CV/2005 ngày 5/8/2005 của Công ty TNHH DANKA về việc thuế nhập khẩu mặt hàng ắc quy kiềm khô lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu (Biểu số II) và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 4, Quyết định số 04/2002/QĐ-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính, thì việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tính lại thuế theo mức thuế suất hiện hành là đúng quy định.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành than; đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện kiểm tra sau thông quan tại Công ty than Uông bí, xác nhận các lô hàng ắc quy kiềm khô phòng nổ đã nhập khẩu trước đây có sử dụng đúng mục đích dùng để sản xuất lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ phục vụ khai thác hầm lò như báo cáo của Công ty than Uông bí và Tổng công ty than Việt Nam không? Nếu đúng và đủ điều kiện và chỉ vì lý do không hiểu nguyên tắc nên gửi báo cáo sang cơ quan hải quan chậm, thì báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT) để Tổng cục báo cáo Bộ xử lý. Việc kiểm tra sau thông quan thực hiện trong tháng 10/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH DANKA được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (
4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4088/TCHQ-KTTT ngày 06/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu mặt hàng ắc quy kiềm khô lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!