Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4082/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin chấp nhận C/O điện tử do Singapore cấp

Số hiệu: 4082/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4082/TCHQ-GSQL
V/v: C/O điện tử của Singapore

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV Nam Giang
(Địa chỉ: 133/11 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số NG/1606/06-VN ngày 20/06/2006 của Công ty TNHH TM DV Nam Giang về việc xin chấp nhận C/O điện tử do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 mục III Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 hướng dẫn kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa, Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, để được hưởng chế độ ưu đãi MFN khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải nộp C/O bản chính hợp lệ cho cơ quan Hải quan.

C/O điện tử không phải là bản chính và như vậy không đáp ứng được quy định tại các văn bản pháp luật trên đây. Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 71/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý các trường hợp nhập khẩu hàng hóa với C/O điện tử do Singapore cấp. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM DV Nam Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4082/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin chấp nhận C/O điện tử do Singapore cấp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38