Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 408/TCHQ-KTTT ngày 05/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế nhập khẩu

Số hiệu: 408/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 05/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 408/TCHQ-KTTT
V/v không thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đắc Phúc
(Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Tel: 0320 786886)

 

Trả lời công văn số 08/VĐP-4 ngày 05/01.2004 của Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc về việc xin không thu thuế nhập khẩu cho lô hàng đỗ tương đen nhập khẩu bằng tờ khai số 146/nhập khẩu/DTSXXK-HD ngày 10/12/2003 tại Chi cục Hải quan Hải Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 151/1999/TT/BTC ngày 20/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/19993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Sau khi xem xét bộ hồ sơ lô hàng đỗ tương đen của tờ khai hàng nhập khẩu số 146/nhập khẩu/DTSXXK-HD ngày 10/12/2003 và tờ khai hàng xuất khẩu số 13/XK/TX/HD ngày 18/12/2003 tại Chi cục hải quan Hải Dương, Tổng cục Hải quan nhận thấy lô hàng đỗ tương đen được xuất khẩu không đủ cơ sở để không thu thuế nhập khẩu do lô hàng xuất khẩu không có kết quả giám định hàng hoá của cơ quan có chức năng giám định nhà nước  (quy định tại điểm 1, mục I, Phần E Thông tư 172 kể trên)

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 408/TCHQ-KTTT ngày 05/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45