Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4064/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Số hiệu: 4064/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4064/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế     

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty CP XNK Vật Tư NN Và NS
 (Xã Ngũ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội)
Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 87 CV/KH ngày 02/8/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản về ân hạn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 29 tháng 8 năm 2006 thì Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản không được ân hạn thuế vì Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 3900/NKD ngày 03/11/2004 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực III (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

Theo trình bày của Công ty thì tờ khai 3900 có ngày đăng ký là 30/11/2004. Tuy nhiên đến ngày 20/1/2006 Công ty mới nộp thuế với số tiền là 125.289 đồng. Như vậy, trong vòng 365 ngày trở về trước, Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày. Theo quy định tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan nên không được ân hạn thuế.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra chứng từ gốc. Nếu đúng Công ty không từng nợ thuế quá hạn 90 ngày trong vòng 365 ngày thì xác nhận gửi về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn của công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006.

Như vậy, ngoài tiêu chí doanh nghiệp không từng nợ thuế quá hạn 90 ngày và đáp ứng các tiêu chí tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, đồng thời công ty không nợ thuế quá hạn, nợ phạt tại thời Điểm đăng ký làm thủ tục Hải quan thì Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4064/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213