Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 406/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 406/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khu phế liệu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Qua công tác thu thập thông tin thì từ 01/01/2019 một số nước xung quanh khu vực tiếp tục ban hành chính sách cấm, hạn chế nhập khu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa sẽ tạo ra áp lực lớn khi tìm kiếm thị trường thay thế trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, để kiểm soát phế liệu nhập khu một cách hiệu quả. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện nghiêm túc Ch thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đi với hoạt động nhập khu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hi quan.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn từ xa khi hàng vn còn trên tàu, không cho phép dở hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu thông qua việc phân tích, đánh giá thông tin khai báo manifest.

3. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan, đối với các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu trước ngày 29/10/2018 nhưng có người đến nhận và thực hiện đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 29/10/2018 (bao gồm các trường hợp đã đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 29/10/2018 sau đó doanh nghiệp thực hiện hủy tờ khai hải quan và thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới từ ngày 29/10/2018) thì cơ quan hải quan áp dụng quy chuẩn k thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/11-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đ xem xét giải quyết quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
b/c);
- Bộ Tư pháp (
để p/h);
- Bộ Tài nguy
ên Môi trường (để p/h);
- Thứ trưởng Vũ Thị M
ai (để b/c);
- TCT Nguyễn V
ăn Cẩn (để b/c);
- C
ác Vụ, Cục: KĐHQ, ĐTCBL, PC, QLRR, KTSTQ, CNTT & TKHQ, VP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 406/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98