Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4052/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4052/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4052/TCHQ-KTTT
V/v GTT xe máy NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 848/HQTH-NV ngày 30/7/2008 của Cục Hải quan Thanh Hoá gửi kèm công văn số 453/HQNĐ-NV của Chi cục Hải quan Nam Định ngày 28/7/2008 về việc báo cáo giá tính thuế ôtô nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Về việc xác định giá tính thuế, ấn định thuế, chuyển hồ sơ sang kiểm tra sau thông quan và cập nhật dữ liệu các tờ khai ôtô số 130/NKD, 134/NKD, 135/NKD ngày 21/4/2008; 175/NKD, 176/NKD ngày 31/5/2008; số 197/NKD ngày 27/6/2008:

1. Về việc xác định giá tính thuế:

a) Về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô Kia morning LX, dung tích 1.0L, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008 cho tờ khai số 130/NK/KD; số 135/NK/KD ngày 21/4/2008:

- Tại hồ sơ của hai tờ khai trên không có tờ trình Lãnh đạo đề xuất về việc xác định giá, không đính kèm thông tin chi tiết các tờ khai căn cứ xác định giá.

- Tại báo cáo, Chi cục Hải quan Nam Định có nêu thông tin tham khảo tại thời điểm xác định giá là các mức giá ở các địa phương khác nhưng không có số tờ khai cụ thể.

- Các mức giá đưa ra từ 3.100 - 3.500 USD/c để làm căn cứ xác định giá là các mức giá thấp đang ở trạng thái dòng đỏ và vàng (chỉ sử dụng để tham khảo, không được phép sử dụng để xác định giá).

Trong đó giá để xác định dấu hiệu nghi ngờ đối với dòng xe Kia morning, dung tích 999cc, sản xuất 2007 theo công văn 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 là 3.800 USD/c. Dữ liệu giá 3.800 trên hệ thống GTT22 của mặt hàng này có tờ khai ở trạng thái dòng đen như số 149/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan Ninh Bình có giá khai báo được chấp nhận 3.800 USD/c. Việc lấy giá thấp trên Hệ thống GTT22 (thấp hơn mức giá nghi ngờ của năm 2007) để xác định trị giá tính thuế cho hai tờ khai trên sản xuất 2008 của Chi cục Hải quan Nam Định là không đúng quy định.

b) Về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô Hyundai Click, dung tích 1.4L, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008 cho tờ khai 134/NKD; số 135/NKD ngày 21/4/2008.

- Tại hồ sơ của hai tờ khai trên không có tờ trình Lãnh đạo đề xuất về việc xác định giá, không đính kèm thông tin chi tiết các tờ khai căn cứ xác định giá.

- Tại báo cáo, Chi cục Hải quan Nam Định có nêu thông tin tham khảo tại thời điểm xác định giá là các mức giá ở các địa phương khác nhưng không có số tờ khai cụ thể.

- Các mức giá đưa ra từ 4.440 - 4.600 USD/c để làm căn cứ xác định giá là các mức giá thấp đang ở trạng thái dòng đỏ và vàng (chỉ sử dụng để tham khảo, không được phép sử dụng để xác định giá).

Trong đó giá để xác định dấu hiệu nghi ngờ đối với dòng xe này, sản xuất 2007 theo công văn 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008 là 5.000 USD. Việc lấy giá thấp trên Hệ thống GTT22 (dòng đỏ và dòng vàng và thấp hơn mức giá nghi ngờ của năm 2007) để xác định trị giá tính thuế cho hai tờ khai trên sản xuất 2008 của Chi cục Hải quan Nam Định là không đúng quy định.

c) Về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô Hyundai Click, dung tích 1.1L, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008: tờ khai số 175/NKD, số 176/NKD ngày 31/5/2008 và 197/NKD ngày 27/6/2008.

- Trong hồ sơ của các tờ khai này không đính kèm thông tin chi tiết các tờ khai căn cứ xác định giá.

- Các mức giá đưa ra từ 3.800 - 4.000 USD/c để làm căn cứ xác định giá là các mức giá thấp đang ở trạng thái dòng đỏ và vàng (chỉ sử dụng để tham khảo, không được phép sử dụng để xác định giá).

- Trong đó giá để xác định dấu hiệu nghi ngờ đối với dòng xe này, số sàn, sản xuất 2007 theo công văn 2292/TCHQ-KTTT ngày 19/5/2008 là 4.500 USD/c. Giá trên dữ liệu đối với mặt hàng này trên hệ thống GTT22 tại thời điểm này có một số tờ khai ở mặt hàng tương tự xe Hyundai Getz dung tích 1.1L, số sàn, sản xuất 2008, xuất xứ Korea nhập khẩu tại tờ khai số 101/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân, số 144/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang có giá khai báo được chấp nhận 6.632 USD/c (ở trạng thái dòng đen). Việc Chi cục Hải quan Nam Định đã bác bỏ trị giá khai báo có chiết khấu giảm giá 230 USD/c nhưng khi xác định lại giá lại ấn định mức giá 4.500 - 230 USD = 4.270 USD có xét đến yếu tố giảm giá của Doanh nghiệp là 230USD/c. Như vậy, việc xác định giá của Chi cục Hải quan Nam Định là không đúng quy định vì khi đã bác bỏ trị giá khai báo của Doanh nghiệp phải bác bỏ luôn yếu tố chiết khấu giảm giá (không được áp dụng theo trị giá giao dịch) và khi xác định giá phải áp dụng tuần tự các phương pháp theo quy định.

d) Về việc xác định giá đối với xe ôtô Hyundai i10, dung tích 1.1L, sản xuất 2008, số sàn, xuất xứ ấn Độ: tờ khai số 197/NK/KD/NĐ ngày 27/6/2008.

- Trong hồ sơ của các tờ khai này không đính kèm thông tin chi tiết các tờ khai căn cứ xác định giá.

- Tại tờ trình Báo cáo đề xuất về việc xác định trị giá tính thuế của Chi cục Hải quan Nam Định có nêu căn cứ vào Thông tư số 113/2005TT-BTC; Quyết định 1795/TCHQ/QĐ-KTTT ngày 31/12/2003 là không đúng vì thời điểm mở tờ khai trên (ngày 27/6/2008) thuộc thời điểm áp dụng Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

- Việc tính toán để xác định mặt hàng xe giống hệt nhưng khác xuất xứ của Chi cục Hải quan Nam Định đối với dòng xe trên dựa trên giá dữ liệu các mặt hàng xe khác của công văn 2292/TCHQ-KTTT ngày 19/5/2008 là không có căn cứ, cơ sở và văn bản bản nào quy định. Giá trên các công văn hướng dẫn (1646/TCHQ-KTTT và 2292/TCHQ-KTTT) của Tổng cục không được dùng để xác định giá chỉ được sử dụng để xác định dấu hiệu nghi ngờ.

2. Về việc ấn định thuế của các tờ khai nêu trên:

Căn cứ vào mục 1 phần P về tổ chức thực hiện tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 có nêu: "Riêng phần trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vẫn thực hiện theo Thông tư số 113/TT-BTC cho đến khi Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.". Do đó, các tờ khai trên trong hiệu lực Thông tư số 113/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Quy trình 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2008. Theo đó, đối với các mặt hàng nhập khẩu có trị giá khai báo thấp phải tổ chức tham vấn.

Mặt khác, tại khoản 8, điều 15 của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan ấn định số thuế phải nộp theo mức giá của cơ quan hải quan xác định quy định tại khoản 7 điều 15 như sau: cơ quan Hải quan được xác định trị giá tính thuế theo các phương pháp xác định trị giá tính thuế... trong các trường hợp sau:

a) Người khai hải quan không xác định trị giá tính thuế theo các phương pháp quy định từ điều 7 đến điều 12 của Nghị định này;

b) Người khai hải quan kê khai không trung thực các nội dung liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế;

c) Người khai hải quan không giải trình hoặc không giải trình được về tính trung thực, chính xác của nội dung liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế".

Trường hợp các tờ khai của Chi cục không thuộc các điều a, b, c nêu trên nên việc Chi cục Hải quan tỉnh Nam Định ấn định mức thuế các tờ khai trên là không đúng quy định.

3. Về việc chuyển hồ sơ các tờ khai số 130/NKD, 134/NKD, 135/NKD ngày 21/4/2008; 175/NKD, 176/NKD ngày 31/5/2008; số 197/NKD ngày 27/6/2008 sang Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

Tại điểm c bước 4 mục 4 phần tiến hành tham vấn của Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2008 có nêu: "Sau khi tham vấn cơ quan Hải quan không bác bỏ được trị giá khai báo... mà vẫn còn cơ sở nghi ngờ trị giá khai báo thì công chức trình Chi cục trưởng chuyển đầy đủ thông tin nghi ngờ, căn cứ nghi ngờ của lô hàng có nghi vấn đến bộ phận kiểm tra sau thông quan để có kế hoạch xem xét tiếp...". Như vậy, việc các lô hàng nêu trên có trị giá khai báo thấp hơn các mặt hàng giống hệt, tương tự ở cùng một thời điểm, Chi cục Hải quan có nghi ngờ nhưng không tổ chức tham vấn lại thực hiện việc ấn định thuế và sau khi ấn định thuế chuyển tiếp sang Chi cục Kiểm tra sau thông quan là sai với quy định.

4. Cập nhật dữ liệu:

Các tờ khai nêu trên cập nhật dữ liệu không đúng thời gian quy định, có nhiều tờ khai nhập khẩu ôtô sau gần 01 tháng mới cập nhật dữ liệu ví dụ tờ khai số 131/NKD ngày 21/4/2008, số 197/NKD ngày 27/6/2008;...

II. Để việc áp dụng giá tính thuế thống nhất, đúng các trình tự nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính Phủ; Phụ lục I, Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 (đối với các tờ khai còn trong hiệu lực của Thông tư 113) và Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá:  

1. Xác định lại trị giá tính thuế theo đúng quy định, thu đủ thuế đối với các tờ khai nêu trên trên cơ sở các thông tin do Tổng cục cung cấp:

- Đối với xe ôtô Kia morning, dung tích 1.0L, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008 tại tờ khai số 149/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan Ninh Bình có giá khai báo được chấp nhận 3.800 USD/c ở trạng thái dòng đen. 

- Đối với xe ôtô Hyundai Click, dung tích 1.1L, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008, xe ôtô Hyundai i10, dung tích 1.1L, sản xuất 2008 tham khảo giá mặt hàng tương tự xe Hyundai Getz dung tích 1.1L, số sàn tại tờ khai số 101/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân, số 144/NKD ngày 21/4/2008 tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang có giá khai báo được chấp nhận 6.632 USD/c ở trạng thái dòng đen.

- Đối với xe ôtô Hyundai Click, dung tích 1.4L, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc, sản xuất 2008 tham khảo giá mặt hàng tương tự xe Hyundai Getz dung tích 1.4L, số tự động, xuất xứ Hàn Quốc tại tờ khai số 58/NKD ngày 26/3/2008 tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân; số 34/NKD ngày 11/3/2008 tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang có giá khai báo được chấp nhận 7.874 USD/c ở trạng thái dòng đen.

2. Tự kiểm tra, rà soát và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời về việc xác định trị giá tính thuế thấp hơn giá dữ liệu sẵn có và xác định giá không đúng quy định, không để tái diễn gây thất thu thuế cho Ngân sách.

3. Tổ chức triển khai và thực hiện đúng các văn bản pháp quy về trị giá: Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008, Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 21/5/2008; Quy trình số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008, công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008, chấm dứt tình trạng sử dụng các văn bản pháp quy về giá đã hết hiệu lực.

4. Thực hiện cập nhật dữ liệu theo đúng quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá, chấm dứt tình trạng cập nhật chậm hoặc không cập nhật dữ liệu.

5. Đối việc ấn định giá tính thuế, yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hoá thực hiện đúng theo khoản 7 điều 15 của Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về thẩm quyền xác định trị giá của cơ quan hải quan, chấm dứt tình trạng ấn định giá không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4052/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230