Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4049/GSQL-GQ3 năm 2018 về chuyển khẩu hàng hóa bằng đường bộ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 4049/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4049/GSQL-GQ3
V/v chuyển khẩu hàng hóa bằng đường bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2811AC02/2018 ngày 28/11/2018 của Công ty TNHH Ô tô Á Châu (Công ty) về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều 30 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh th ngoài lãnh th Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.".

Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu".

Căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp Công ty mở tờ khai nhập khẩu mặt hàng ô tô tại cửa khẩu đường biển, sau đó mở tờ khai xuất khẩu ô tô qua cửa khẩu đường bộ (cửa khẩu Mộc Bài) là không phù hợp vi quy định tại Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP dẫn trên.

2. Tại văn bản số 2811AC02/2018 nêu trên, Công ty trình bày việc đã thực hiện xuất hàng hóa từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2018 theo hình chuyển khẩu thông qua việc mở tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm việc cụ thể với đơn vị để làm rõ phương thức xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty và hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT - Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cty TNHH Ô tô Á Châu (thay t/l)
(Đ/c: 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GQ3 (02b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4049/GSQL-GQ3 năm 2018 về chuyển khẩu hàng hóa bằng đường bộ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


549
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65