Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4035/TCHQ-GSQL về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4035/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4035/TCHQ-GSQL

V/v: Kiểm tra chất lượng hàng hóa NK.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:     Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK

(Địa chỉ: 149/62 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 07/CV-XNK ngày 09/7/2007 của Quý Công ty về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng đầu máy khâu đã qua sử dụng nhập khẩu không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, do đó khi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra chất lượng.

Về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường quy định đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội để được biết cụ thể.                                                                  

                

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế (BTC);

- Trang Website Hải quan;

- Lưu VT, GQ (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

                                                                                                                          

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4035/TCHQ-GSQL về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926
DMCA.com Protection Status