Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4020/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4020/TCHQ-KTTT
V/v: thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Cần Thơ

Trả lời công văn số 481/HQCT-KTSTQ ngày 16/5/2005 của Cục Hải quan Cần Thơ về vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Cafatex, Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Út Xi, Công ty TNHH Kim Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Trường hợp của Công ty Cafatex và Công ty Chế biến thuỷ sản Út Xi:

Để có cơ sở xem xét đề nghị hoàn thuế (không thu thuế) của Công ty Cafatex và Công ty Chế biến thuỷ sản Út Xi đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ phối hợp với Cục Thuế địa phương (nơi quản lý doanh nghiệp) tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán về tình hình nhập khẩu nguyên liệu, xuất kho nguyên liệu đưa vào sản xuất, xuất sản phẩm xuất khẩu đồng thời kiểm tra việc hạch toán tiền bán hàng theo các chứng từ thanh toán đã nộp cho cơ quan hải quan; nếu phù hợp và có cơ sở xác định chính xác số nguyên liệu nhập khẩu đã được đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì thực hiện xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu cho Công ty theo đúng quy định.

2) Trường hợp của Công ty TNHH Kim Anh:

Trường hợp chứng từ thanh toán doanh nghiệp xuất trình có số tiền không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng do hàng kém chất lượng do nguyên nhân khác mà hai bên mua, bán có thỏa thuận về việc giảm giá hoặc tăng giá thì phải có văn bản thỏa thuận về việc giảm giá, tăng giá giữa 2 bên. Căn cứ vào văn bản giảm giá, tăng giá thỏa thuận giữa hai bên và cam kết về tính trung thực trong việc khai báo của doanh nghiệp. Cục Hải quan Cần Thơ đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế (không thu thuế). Trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nếu phát hiện có biểu hiện nghi vấn thì Cục Hải quan Cần Thơ phối hợp với Cục Thuế (nơi quản lý doanh nghiệp) tiến hành kiểm tra sổ sách, kế toán của doanh nghiệp về việc nhập nguyên liệu, đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm để xác định chính xác số lượng nguyên liệu thực tế cấu thành sản phẩm xuất khẩu để làm xem xét hoàn thuế (không thu thuế) cho chính xác, đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4020/TCHQ-KTTT ngày 03/10/2005 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!