Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4010/TCHQ-KTTT về việc tham gia ý kiến xử lý thuế xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4010/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 4010/TCHQ-KTTT
V/v tham gia ý kiến xử lý thuế XK hàng hoá có nguồn gốc NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

 

Kính gửi: Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính)

Tham gia ý kiến đối với Tờ trình Bộ và dự thảo công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế xuất khẩu hàng sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo đề nghị của Vụ Chính sách thuế tại công văn không số ngày 14/8/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề nêu trên, ngày 08/8/2008 Tổng cục Hải quan đã có Tờ trình báo cáo Bộ, do đó đề nghị quý Vụ tham khảo ý kiến của Tổng cục Hải quan tại Tờ trình này.

2. Ngoài các vấn đề Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại Tờ trình Bộ ngày 08/8/2008, Tổng cục Hải quan xin có một số ý kiến tham gia thêm như sau:

2.1- Nội dung vướng mắc là về việc có thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu không, không liên quan đến hoàn thuế nhập khẩu do đó việc báo cáo Bộ các điều khoản liên quan đến hoàn thuế trong Tờ trình và căn cứ tại công văn 5226/BTC-TCHQ là chưa phù hợp. Đề nghị quý Vụ cân nhắc.

2.2- Do cùng là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu nên nếu đã thu thuế xuất khẩu và ban hành dưới hình thức công văn thì phải thu thống nhất, không nên loại trừ gỗ, sẽ khó giải thích bởi công văn 5226/BTC-TCHQ chỉ là công văn hành chính không phải là văn bản quy phạm nên không có tính pháp lý.

Trường hợp Bộ quyết định có thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, trừ gỗ và sản phẩm gỗ như đề xuất của quý Vụ, thì để có tính pháp lý phải ban hành Quyết định của Bộ về việc không thu thuế xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu, trong đó hướng dẫn rõ việc xử lý đối với các trường hợp trước đây đã không thu thuế xuất khẩu để tránh phải có văn bản hướng dẫn lần nữa;

- Lâu dài có thể nghiên cứu khi sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, có loại trừ riêng với một số sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.  

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan nên nghiên cứu để sửa đổi Luật đảm bảo thực hiện đúng mục đích khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, xin chuyển Vụ Chính sách thuế tham khảo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4010/TCHQ-KTTT về việc tham gia ý kiến xử lý thuế xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.866
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251