Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4009/TCHQ-KTTT ngày 20/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ thuế truy thu theo TT32

Số hiệu: 4009/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4009/TCHQ-KTTT
V/v Xoá nợ thuế truy thu theo TT32

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0408/CVHQ ngày 04/8/2004 của Công ty TNHH Tâm Tụ về việc xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xử lý xoá nợ thuế nhập khẩu phải truy thu do nguyên nhân khách quan theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, ngày 30/6/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3023/TCHQ-KTTT hướng dẫn cụ thể.

Vì vậy để giải quyết dứt Điểm vụ việc tránh khiếu kiện kéo dài, thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời cho Ngân sách nhà nước; Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra xác định, nếu trường hợp truy thu thuế nhập khẩu thuộc tờ khai số 12856/NKD ngày 27/12/2002, số 12186/NKD ngày 10/12/2002, số 11900/NKD ngày 02/12/2002, số 11895/NKD ngày 02/12/2002, số 11744/NKD ngày 27/11/2002, số 11095/NKD ngày 11/11/2002, số 11094/NKD ngày 11/11/2002, số 10652/NKD ngày 320/10/2002, số 10353/NKD ngày 22/10/2002 của Công ty TNHH Tâm Tụ mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực II là do nguyên nhân khách quan thì hướng dẫn Công ty lập hồ sơ xin xoá nợ theo nội dung các văn bản nêu trên; Trường hợp không phải do nguyên nhân khách quan thì có công văn trả lời và yêu cầu Công ty nộp đủ số thuế nhập khẩu phải truy thu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4009/TCHQ-KTTT ngày 20/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ thuế truy thu theo TT32

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status