Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4008/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4008/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty TNHH Đức Hòa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn kiến nghị của Công ty TNHH Đức Hòa xin được giải tỏa cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ tiền thuế truy thu xe ôtô nhập khẩu. Sau khi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã thông báo cho doanh nghiệp được biết bộ chứng từ nhập khẩu và mua bán trong nước của doanh nghiệp đều không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Do vậy cơ quan Hải quan đã bác bỏ trị giá giao dịch do doanh nghiệp khai báo và xác định lại trị giá tính thuế là đúng quy định. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục ổn định kinh doanh Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các địa phương tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đến hết ngày 31/03/2006 đối với Công ty TNHH Đức Hòa với các điều kiện sau:

1/ Giải tỏa cưỡng chế đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, lắp ráp của doanh nghiệp nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ việc đầu tư mới, hoặc mở rộng sản xuất của chính doanh nghiệp nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2/ Hàng hóa nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ An ninh, Quốc phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3936/TCHQ-KTTT ngày 27/09/2005 của Tổng cục Hải quan.

3/ Trước ngày 31/10/2005 doanh nghiệp phải nộp ngay một phần số tiền thuế truy thu tương đương với số tiền lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh các lô hàng nhập khẩu ô tô đang bị truy thu (lợi nhuận thu được do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm). Sau ngày 31/10/2005, nếu doanh nghiệp không thực hiện nộp số tiền nêu trên vào Ngân sách Nhà nước thì thực hiện cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

4/ Đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng hướng dẫn tại điểm 1, và 2 của công văn này, yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ thuế trước khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.

5/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh nếu có nghi ngờ về mức giá khai báo, thì Cục Hải quan địa phương xác định trị giá tính thuế trước khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4008/TCHQ-KTTT ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ tiền thuế truy thu xe ôtô nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!