Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4003/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế hàng thanh lý do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4003/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4003/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng thanh lý 

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu.
(số 87 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 120/CV ngày 16/5/2008, số 169/CV ngày 21/7/2008 Công ty Dịch vụ & vận tải biển Vũng Tàu và Công văn số 1112/CHQ-NV ngày 29/5/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu đề nghị xem xét việc xác định thuế truy thu đối với hàng hóa của Cửa hàng kinh doanh miễn thuế nay thanh lý chuyển sang tiêu thụ nội địa. Qua xem xét, tiếp theo công văn số 2533/TCHQ-KTTT ngày 10/5/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề xử lý dứt điểm việc xác định thuế truy thu hàng hóa thanh lý tiêu thụ nội địa đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu kiểm tra hàng hóa thanh lý của cửa hàng kinh doanh miễn thuế. Nếu xác định hàng hóa thanh lý không phải là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, không phải có giấy phép của Bộ Thương mại và đến thời điểm hiện nay chưa mở tờ khai kê khai thuế, chưa bán tiêu thụ nội địa thì căn cứ quy định tại điểm 1 mục I và điểm 1 mục II phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính để xác định trị giá tính thuế tại thời điểm tính thuế. Cụ thể: Căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỉ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế. Trong đó căn cứ chứng thư giám định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm làm thủ tục kê khai thuế đối với hàng hóa miễn thuế được phép tiêu thụ để xem xét trị giá tính thuế truy thu. Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2533/TCHQ-KTTT ngày 10/5/2007 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ GSQL (để biết)
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4003/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế hàng thanh lý do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169