Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3990/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3990/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: - Cục Hải quan Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 135/CV-VIANIEX ngày 06/9/2005 của Công ty xuất nhập khẩu & dịch vụ tổng hợp Nghệ An về việc điều chỉnh giá tính thuế các lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số: 19/NK/KD/CCV ngày 12/01/2005; số: 72/NK/KD/HQV ngày 07/04/2005; số: 81/NK/KD/HQV ngày 22/04/2005; số: 92/NK/KD/HQV ngày 22/04/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An:

1. Thực hiện điểm 1 công văn số: 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan theo đó Cục Hải quan Nghệ An cần sắp xếp thời gian làm việc cụ thể với doanh nghiệp về các nội dung sau:

- Thông báo cụ thể, chi tiết và giải thích cho doanh nghiệp căn cứ bác bỏ trị giá khai báo, phương pháp và căn cứ xác định lại giá tính thuế của cơ quan hải quan trong quyết định điều chỉnh giá.

- Tiếp nhận ý kiến giải trình bổ sung của doanh nghiệp và các chứng từ kèm theo về trị giá khai báo và các thông tin chứng minh giá của doanh nghiệp.

- Tiến hành điều chỉnh lại phương pháp xác định giá, căn cứ xác định giá, căn cứ bác bỏ trị giá nếu thực hiện chưa đúng trình tự, thời gian và quy trình xác định giá do Tổng cục đã hướng dẫn hoặc có thêm các cơ sở căn cứ khác do doanh nghiệp cung cấp bổ sung đồng thời kết luận cụ thể về mức giá điều chỉnh, tính lại số thuế phải nộp theo đúng quy định.

2. Giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Tổng cục Hải quan để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3990/TCHQ-KTTT ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!