Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3988/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3988/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy NK theo nhãn hiệu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: - Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn khiếu nại về việc truy thu giá tính thuế xe máy theo nhãn hiệu của một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe máy, bộ linh kiện CKD xe máy tại thời điểm năm 2002, năm 2003. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 3179/TCHQ-KTTT ngày 04/7/2003. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng, do một số loại xe có nhiều nhãn hiệu, Model mới nên chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nhãn hiệu loại xe thực nhập, bảng giá tối thiểu chưa cập nhật kịp thời các nhãn hiệu, Model xe mới nên các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khiếu nại.

- Căn cứ quyết định số: 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000; quyết định số: 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002; quyết định số: 72/2003/QĐ-BTC ngày 20/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó: Mặt hàng xe gắn máy, bộ linh kiện xe gắn máy phải áp giá tính thuế theo nhãn hiệu xe, Model chi tiết và dung tích xi lanh.

- Căn cứ vào ý kiến của Cục sở hữu trí tuệ tại công văn số: 544/PCQL ngày 19 tháng 12 năm 2003; Công ty tư vấn sở hữu công nghiệp Phạm và Liên doanh theo đó: YAMAHA và MBK là hai nhãn hiệu khác nhau, của hai chủ sở hữu khác nhau, có thể đứng riêng biệt hoặc kết hợp với nhau.

Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương xử lý như sau:

1. Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố kiểm tra lại hồ sơ gốc các lô hàng xe máy, bộ linh kiện xe máy nhập khẩu tại thời điểm năm 2002, 2003, trên cơ sở hồ sơ và các chứng từ khai báo của doanh nghiệp, kết quả kiểm hóa và các căn cứ nêu trên để áp giá tính thuế cụ thể:

Đối với các lô hàng xe máy mang nhãn hiệu MBK Force 125, MBK Flame 125 nhập khẩu, nếu sau khi đối chiếu kiểm tra nhưng không đủ cơ sở pháp lý để xác định các nhãn hiệu này chính là nhãn hiệu xe YAMAHA MBK Force 125, YAMAHA MBK Flame 125 thì căn cứ khung giá: Các nhãn hiệu xe máy khác chưa được quy định cụ thể để áp giá tính thuế theo đúng hướng dẫn tại điểm b mục I công văn số: 3179/TCHQ-KTTT ngày 04/7/2003 của Tổng cục Hải quan.

2. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc khai báo nhãn hiệu, Model, trị giá của các loại xe nhập khẩu. Trường hợp các cơ quan chức năng phát hiện hành vi khai báo sai nhãn hiệu, model, trị giá nhằm mục đích gian lận thương mại thì ngoài việc bị truy thu đủ số thuế gian lận, còn bị xử phạt theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Căn cứ kết quả kiểm tra và xác định giá tính thuế các lô hàng xe máy, bộ linh kiện xe máy nhập khẩu nêu tại điểm 1 công văn này, Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố khẩn trương tính lại số thuế phải nộp và thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện trước ngày 15/10/2005. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tính lại thuế các lô hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3988/TCHQ-KTTT ngày 30/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu giá tính thuế xe máy theo nhãn hiệu của một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe máy, bộ linh kiện CKD xe máy tại thời điểm năm 2002, năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!