Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3982/TCHQ-KTTT ngày 15/08/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế thuốc tân dược

Số hiệu: 3982/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế thuốc tân dược

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: 

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty XNK Y tế II
(71D Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1053/CV-NK ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Công ty xuất nhập khẩu y tế II về việc áp giá tính thuế mặt hàng thuốc tân dược hiệu Gastropulgite nhập khẩu,  Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002; Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng thuốc tân dược hiệu Gastropulgite nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và đã được quy định giá tại các bảng giá nêu trên. Trường hợp mức giá xây dựng tại các bảng giá chưa phù hợp với giá nhập khẩu thực tế và giá bán trên thị trường thì Công ty có quyền chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo quy định tại công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

 Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 để kiểm tra, xem xét tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng do doanh nghiệp xuất trình và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3982/TCHQ-KTTT ngày 15/08/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế thuốc tân dược

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7