Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3981/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu bắp cải sấy có C/O form E

Số hiệu: 3981/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3981/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu bắp cải sấy có C/O form E

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2724/HQTP.NV ngày 16/08/2006 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc: báo cáo về Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Mặt hàng bắp cải sấy nhập khẩu từ Trung Quốc nếu thuộc mã số 0712.90.00 và đáp ứng đầy đủ các Điều kiện quy định tại Khoản 1, Mục I Thông tư 16/2004/TT-BTC ngày 10/03/2004  của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế  suất thuế nhập khẩu 10% ( không áp dụng theo Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2- Tổng cục Hải quan lưu ý đơn vị:

- Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không có nội dung nào quy định bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2006 của Chính phủ, Thông tư 16/2004/TT-BTC ngày 10/03/2004 của Bộ Tài chính. Hàng nhập khẩu nếu đủ Điều kiện áp dụng thuế suất theo quy định tại Nghị định 99/2004/NĐ-CP , Thông tư 16/2004/TT-BTC thì đương nhiên không áp dụng Thông tư số 52/2006/TT-BTC , Quyết định 35/2006/QĐ-BTC ; và ngược lại.

- Quán triệt các công chức thừa hành phải nghiên cứu kỹ, lập bảng so sánh nội dung quy định giống nhau, khác nhau trong hai hệ thống văn bản trên (nhất là về Điều kiện áp dụng, xác định thuế suất áp dụng, C/O, hiệu lực áp dụng) để không nhầm lẫn trong tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị được biết và thực hiện.Nơi nhận
:
- Như trên ;
- Vụ HTQT (Bộ Tài chính)
-Cục HQ tỉnh, thành phố (để rút kinh nghiệm thực hiện)
- Lưu VT, KTTT (1 bản)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3981/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu bắp cải sấy có C/O form E

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37