Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3980/TCHQ-GSQL về việc hàng nhập khẩu gửi cho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3980/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3980/TCHQ-GSQL
V/v hàng nhập khẩu gửi cho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Hyundai Việt Nam;
(467 – Nguyễn Văn Linh – Long Biên – Hà Nội)
- Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công;
(KCN Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội)
- Công ty cổ phần Việt Hàn;
(KCN Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình)
- Công ty cổ phần kinh doanh Len Sài Gòn
(255 – Hoàng Văn Thụ - Tân Bình – TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan được phản ánh vướng mắc, khó khăn của các công ty có tên trên và đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện khoản 1 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, cụ thể là: các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa và hợp đồng thuê kho ngoại quan theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC (trước ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC có hiệu lực), nay thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì doanh nghiệp sẽ không thực hiện được hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng thuê kho, trong đó có xe ô tô nguyên chiếc mới 100% là hàng hóa nhập khẩu kinh doanh không được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan; các doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục thực hiện các hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng thuê kho ngoại quan đã ký kết trước ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC có hiệu lực; Sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Công ty được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp trong hoặc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất về kho ngoại quan trong khu công nghiệp, lô hàng phải có vận đơn ghi rõ (hàng hóa gửi kho ngoại quan”, hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng thuê kho ngoại quan ký trước ngày 04/06/2009 (ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC có hiệu lực).

- Riêng đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu do yêu cầu quản lý nên không thực hiện việc chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan.

- Các hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng thuê kho ngoại quan ký từ ngày 04/6/2009, thủ tục chuyển cửa khẩu hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC và công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ Pháp chế (để phối hợp).
- UBND tỉnh Ninh Bình (tnay trả lời);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3980/TCHQ-GSQL về việc hàng nhập khẩu gửi cho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227