Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 398/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan và hoàn thuế đối với lô hàng xuất khẩu sang Cuba do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 398/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan và hoàn thuế đối với lô hàng XK sang Cuba

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Điện tử Hà Nội
(Đ/c: số 2 phố Chùa Bộc – Đống Đa – TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 623/CV-HANEL ngày 18/12/2006 của Công ty Điện tử Hà Nội về thủ tục hải quan và hoàn thuế đối với lô hàng xuất khẩu sang CuBa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị nêu tại điểm 1:

Theo giải trình tại công văn số 532/CV-HANEL ngày 1/11/2006 thì Công ty đã xuất khẩu được 20.000 bộ máy tính trong tổng số 60.000 bộ máy tính mà Công ty đã ký hợp đồng bán cho CuBa theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Tại công văn số 5389/TCHQ-GSQL ngày 8/11/2006, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đối với 30.000 chiếc monitor nguyên chiếc và các linh kiện đi kèm để tiếp tục sản xuất, lắp ráp thành bộ hoàn chỉnh để xuất khẩu. Như vậy, trong tổng số 60.000 bộ máy tính, chỉ còn lại 10.000 bộ máy tính chưa làm thủ tục hải quan.

Để tạo thuận lợi cho Công ty hoàn thành dứt điểm hợp đồng số 01-2006/Hanel-Cuba Electronica ngày 6/3/2006 và hợp đồng số 02-2006/Hanel-Cuba Electronica ngày 6/3/2006 ký với Tập đoàn Điện tử Cuba, Tổng cục Hải quan chấp thuận Công ty được đăng ký theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đối với 10.000 bộ máy tính còn lại.

Đối với các hợp đồng tiếp theo, đề nghị Công ty chủ động có phương án sản xuất, lắp ráp và đăng ký định mức theo đúng qui định của loại hình nhập sản xuất xuất khẩu qui định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về đề nghị nêu tại điểm 2:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 7331/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 398/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2007 về thủ tục hải quan và hoàn thuế đối với lô hàng xuất khẩu sang Cuba do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248