Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3962/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3962/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3962/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam.
(KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 02072007/PPC-BIVN ngày 02/07/2007 của Công ty về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều kiện để được xuất nhập khẩu tại chỗ: thực hiện theo hướn dẫn tại điểm 3c, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Về việc sử dụng hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại khi làm thủ tục nhập khẩu nhưng trị giá của 02 hóa đơn này có sự chênh lệch nhau:

- Theo hướng dẫn tại điểm b Bước 2 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan thì trị giá tính thuế hàng nhập khẩu tại chỗ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn thương mại của thương nhân nước ngoài phát hành cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam.

- Về đơn giá, trị giá: đơn giá ghi trên hóa đơn GTGT do doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ lập là đơn giá sản phẩm bán cho khách hàng nước ngoài; do đó nếu có sự chênh lệch về trị giá ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại của thương nhân nước ngoài phát hành cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ở Việt Nam thì 02 chứng từ này vẫn được chấp nhận với điều kiện trị giá ghi trên hóa đơn thương mại không được thấp hơn trị giá ghi trên hóa đơn GTGT do người xuất khẩu phát hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Qúy Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Web HQ;
- Lưu VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3962/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status